Hotline: 0906900954 - 0396402412

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021 Hình thức: Học trực tuyến....

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021 Hình thức: Học trực tuyến....

Dự án

Dự án "Chinh phục giảng đường"

Dự án hỗ trợ sinh viên ngành Luật, Quản trị - Luật và Ngôn ngữ Anh....

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thay đổi để ứng phó với đại dịch Covid -19....

Liên hệ với Trung tâm Đào tạo ngắn hạn qua Zalo

Liên hệ với Trung tâm Đào tạo ngắn hạn qua Zalo

Liên hệ với Trung tâm Đào tạo ngắn hạn qua Zalo....

Cách thức ghi danh và thanh toán học phí khoá học ngắn hạn

Cách thức ghi danh và thanh toán học phí khoá học ngắn hạn

Cách thức ghi danh & thanh toán học phí khóa đào tạo ngắn hạn....

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 5-6/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 5-6/2021

Thông báo khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 5-6/2021....

Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu 2021....

THƯ CẢM ƠN

THƯ CẢM ƠN

Thư cảm ơn học viên từ Trung tâm Đào tạo ngắn hạn - Trường Đại học Luật TP. HCM....

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020....

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 8 -9/2020

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 8 -9/2020

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 8 -9/2020....

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 05 - 06/2020

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 05 - 06/2020

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 05 - 06/2020....

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019....