TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Lịch khai giảng tháng 8/2024

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 19/08/2024
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến
LEGAL ENGLISH
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 19/08/2024
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến
KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, KẾ TOÁN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 24/08/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Lịch khai giảng tháng 9/2024

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 21/09/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

KN ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 21/09/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến
KHOÁ HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 16/09/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp
THỰC HÀNH NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 16/09/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp
CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 16/09/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ M&A TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 16/09/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ chức

UNIFORCE
VSIP
BENLINE
ZIM
hYOSUNG
rsm
Vietcombank
Becamex Bình Phước
EVN SPC
SAIGONRES
PHÚ LONG
NAM A BANK
SACOMBANK
SHINHAN
AEON DELIGHT
So GDDT
Vinamilk
AGR
Viettel
EVN
Vn Railway
CTY S&TB
BXMT

Tin tức - sự kiện

Cảm nhận học viên

Image

Chương trình đào tạo

ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT NHÀ Ở, LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ LUẬT ĐẤT ĐAI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH BẤT ĐỘN

CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT ĐIỂM MỚI LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024

PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ M&A TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, KẾ TOÁN

CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

THỰC HÀNH NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

DRAFTING CONTRACTS IN ENGLISH

KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

PHÁP LÝ HÔN NHÂN DÀNH CHO DOANH NHÂN

QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

LEGAL ENGLISH

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP