TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Image
THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối T2 - 4 - 6

Image
DRAFTING CONTRACTS IN ENGLISH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ bảy & Chủ nhật - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
PHÁP LÝ HÔN NHÂN DÀNH CHO DOANH NHÂN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian: Thứ 7 và CN - Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật - Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
LEGAL ENGLISH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6;

Image
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT"

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6 Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ bảy & Chủ nhật;