TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tin tức - sự kiện

Thông báo v/v phát triển thêm kênh liên hệ với Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn

Thông báo v/v phát triển thêm kênh liên hệ với Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn

Thông báo v/v phát triển thêm kênh liên hệ với Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 06/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 06/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 06/2024....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2024....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04/2024 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04/2024 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04/2024 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04/2024....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2024 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2024 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2024 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2024

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2024....

Khóa học

Khóa học "Pháp lý dự án nhà ở thương mại"

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2023....

Thông báo về việc tạm thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về việc tạm thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về việc tạm thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn....

Dự án

Dự án "Chinh phục giảng đường" 2023

Dự án "Chinh phục giảng đường" 2023....

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023 (tt)

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023 (tt)

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023 (tt)....

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023....

Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế

Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế

Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023....

TB v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

TB v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023....

Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023

Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023

Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023 gồm Khoa Luật Quốc tế, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước....

Khai giảng khóa

Khai giảng khóa "Thực hành nghề pháp chế doanh nghiệp" và "Legal English" - Tháng 5/2023

Khai giảng khóa "Thực hành nghề pháp chế doanh nghiệp" và "Legal English" - Tháng 5/20323....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023....

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023
TB v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023
Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023
Khai giảng khóa "Thực hành nghề pháp chế doanh nghiệp" và "Legal English" - Tháng 5/2023
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023
Khóa học "Những điểm mới của Dự thảo Luật Đất đai -sửa đổi"
Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022
Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”
Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022
Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"
Khóa học "Pháp luật kinh doanh bất động sản"
Khóa học "Pháp luật về doanh nghiệp"
Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”
Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022
Khóa học "Đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa học "Vị thế đàm phán trong kinh doanh"
Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022
Khóa học "Soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022
Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021
Khoá tập huấn “Quản trị rủi ro HĐ, chế tài xử lý VPHĐ & GQTC phát sinh từ HĐ”