TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tin tức - sự kiện

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2023....

Thông báo về việc tạm thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về việc tạm thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Thông báo về việc tạm thay đổi địa chỉ Văn phòng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn....

Dự án

Dự án "Chinh phục giảng đường" 2023

Dự án "Chinh phục giảng đường" 2023....

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023 (tt)

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023 (tt)

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023 (tt)....

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023

Khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 10/2023....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2023....

Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế

Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế

Xây dựng chương trình đào tạo ngắn hạn về pháp luật trong lĩnh vực y tế....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 08/2023....

TB v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

TB v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023

Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy năm 2023....

Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023

Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023

Thông tin Hội thảo khoa học các khoa vào ngày 14/6/2023 gồm Khoa Luật Quốc tế, Khoa Luật Thương mại, Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật Hành chính - Nhà nước....

Khai giảng khóa

Khai giảng khóa "Thực hành nghề pháp chế doanh nghiệp" và "Legal English" - Tháng 5/2023

Khai giảng khóa "Thực hành nghề pháp chế doanh nghiệp" và "Legal English" - Tháng 5/20323....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 05/2023....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023 (tt)....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 03/2023....

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023....

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022....

Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”

Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)....

Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”

Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Vietcombank....

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022....

Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo

Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"

Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"....

Khóa học

Khóa học "Pháp luật kinh doanh bất động sản"

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước....

Khóa học

Khóa học "Pháp luật về doanh nghiệp"

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam....

Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”

Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước....

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022....

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022
Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022
Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”
Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022
Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"
Khóa học "Pháp luật kinh doanh bất động sản"
Khóa học "Pháp luật về doanh nghiệp"
Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”
Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022
Khóa học "Đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa học "Vị thế đàm phán trong kinh doanh"
Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022
Khóa học "Soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022
Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021
Khoá tập huấn “Quản trị rủi ro HĐ, chế tài xử lý VPHĐ & GQTC phát sinh từ HĐ”
Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021
Khoá học "Kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp"
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021
Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019”
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020”
Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021
Khóa đào tạo "Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán 2019"
Khóa đào tạo "“Vận dụng kiến thức pháp luật hình sự trong hoạt động bảo vệ”
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý