TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tin tức - sự kiện

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022....

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022....

Khóa học

Khóa học "Soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam và Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai....

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022 Hình thức: Học trực tuyến....

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021....

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021....

Khoá học

Khoá học "Kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp"

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES)....

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021 Hình thức: Học trực tuyến....

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021 Hình thức: Học trực tuyến....

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thay đổi để ứng phó với đại dịch Covid -19....

Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021

Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 03/2021....

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020

Khai giảng các khóa học đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 05/2020....

Khóa đào tạo

Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"

Ngày 04, 05, 06/10/2019 tại Trường ĐH Luật TP. HCM....

Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên

Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"

Ngày 03, 04/10/2019 tại Trường ĐH Luật TP. HCM....

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"