TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 64

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA

Đội ngũ giảng viên của Trung tâm gồm các giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng truyền đạt của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đang làm việc tại các cơ quan như: Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội TP. HCM, Cơ quan thuế TP. HCM, Cục Hải quan TP. HCM, Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Luật, Văn phòng Luật sư…