TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Đào tạo tại trường

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 20/03/2023
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 28/11/2022
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KHOÁ HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 14/11/2022
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
DRAFTING CONTRACTS IN ENGLISH

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 2022

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LÝ HÔN NHÂN DÀNH CHO DOANH NHÂN

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)
Khai giảng: 2021

Image
QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)
Khai giảng: 2021

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Hình thức: Trực tiếp

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
LEGAL ENGLISH

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 14/11/2022
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 03/12/2022
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
KN ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 18/03/2023
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 20/03/2023
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 29/10/2022
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 18/03/2023
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến