TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Đào tạo tại trường

Image
CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT ĐIỂM MỚI LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024

Khai giảng: Ngày 06/07/2024
Thời lượng: 01 ngày
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ M&A TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 24/06/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VÀ KỸ NĂNG TƯ VẤN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Khai giảng: Ngày 20/04/2024
Thời lượng: 01 ngày
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, KẾ TOÁN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 24/08/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 20/05/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 24/06/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 22/07/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng:
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KHOÁ HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 24/06/2024
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
DRAFTING CONTRACTS IN ENGLISH

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 2022

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 08/06/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LÝ HÔN NHÂN DÀNH CHO DOANH NHÂN

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)

Image
QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Hình thức: Trực tiếp

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
LEGAL ENGLISH

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 19/08/2024
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 22/06/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
KN ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 22/06/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 19/08/2024
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 01/06/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 20/07/2024
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến