TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 2498

Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi 

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được công bố bản mới nhất vào ngày 11/8/2019. Có rất nhiều nội dung mới đáng chú ý được thể hiện trong dự thảo lần này.

Nguồn: LuatVietNam

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/lao-dong-tien-luong/infographic-5-diem-moi-noi-bat-cua-du-thao-bo-luat-lao-dong-sua-doi-562-22066-article.html