TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 2863

Infographic: Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số

Infographic: Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số

Hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Sau đây là những con số ấn tượng thể hiện sự đồ sộ của hệ thống này.

Nguồn: LuatVietNam

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/media-luat/he-thong-phap-luat-viet-nam-qua-nhung-con-so-560-21985-article.html