TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 2412

Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019

Từ ngày 01/7/2019, sẽ có 06 Luật mới chính thức có hiệu lực.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: LuatVietNam

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/tin-phap-luat/infographic-tong-quan-6-luat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-7-2019-230-21529-article.html