Hotline: 0906900954 - 0902938093Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

  07-01-2020  

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020....

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH năm 2020

  07-01-2020  

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH năm 2020

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH năm 2020....

Infographic: 4 loại giấy tờ quan trọng được thay mới trong năm 2020

  07-01-2020  

Infographic: 4 loại giấy tờ quan trọng được thay mới trong năm 2020

Infographic: 4 loại giấy tờ quan trọng được thay mới trong năm 2020 ....

Infographic: Bộ luật Lao động của Việt Nam qua các thời kỳ

  07-01-2020  

Infographic: Bộ luật Lao động của Việt Nam qua các thời kỳ

Kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đã có 03 Bộ luật Lao động. Mỗi Bộ luật đều có tính kế thừa và phát triển, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P4)

  30-12-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P4)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P3)

  30-12-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P3)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn ....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P2)

  30-12-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P2)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn....

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P1)

  30-12-2019  

BỘ PHÁP ĐIỂN ĐIỆN TỬ_CĐ: BẢO HIỂM Y TẾ (P1)

Nguồn: http://phapdien.moj.gov.vn ....

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 8 năm 2019

  30-12-2019  

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 8 năm 2019

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 8 năm 2019....

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 7 năm 2019

  30-12-2019  

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 7 năm 2019

Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2019....

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 6 năm 2019

  30-12-2019  

Thông cáo báo chí Văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong tháng 6 năm 2019

Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6 năm 2019 ....

8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt

  30-12-2019  

8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt

Không phải giao dịch nào cũng được lựa chọn hình thức thanh toán. Dưới đây là 8 loại giao dịch doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt.....

Infographic: 20 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi

  30-12-2019  

Infographic: 20 điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi

Người lao động, đặc biệt là lao động phổ thông, là những đối tượng dễ bị lạm dụng sức lao động. Chính vì vậy, những ai đã, đang và chuẩn bị đi làm nên trang bị cho mình những kiến thức dưới đây.....

Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

  30-12-2019  

Infographic: Tổng quan 6 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2019

Từ ngày 01/7/2019, sẽ có 06 Luật mới chính thức có hiệu lực.....

Infographic: Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số

  30-12-2019  

Infographic: Hệ thống pháp luật Việt Nam qua những con số

Hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống. Sau đây là những con số ấn tượng thể hiện sự đồ sộ của hệ thống này.....

Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

  30-12-2019  

Infographic: 5 điểm mới nổi bật của Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi được công bố bản mới nhất vào ngày 11/8/2019. Có rất nhiều nội dung mới đáng chú ý được thể hiện trong dự thảo lần này.....