TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Lịch khai giảng các khóa tại Trường

DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 21/08/2022
Hình thức: Trực tiếp
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 20/08/2022
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến
KN ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: Ngày 20/08/2022
Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: Ngày 05/09/2022
Hình thức: Trực tiếp / Trực tuyến

Đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp, Cơ quan, Tổ chức

SHINHAN
SACOMBANK
NAM A BANK
PHÚ LONG
SAIGONRES
EVN SPC
Vinamilk
So GDDT
AEON DELIGHT
AGR
Viettel
EVN
Vn Railway
CTY S&TB
BXMT

Tin tức - sự kiện

Image

Khóa học "Pháp luật về doanh nghiệp"

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

Image

Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước

Image

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022

Image

Khóa học "Vị thế đàm phán trong kinh doanh"

Công ty TNHH DV Zim Intergrated Shipping (Việt Nam)

Image

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022

Cảm nhận học viên