Hotline: 0906900954 - 0396402412PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật;
- Khai giảng: 29/05/2021

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật
- Khai giảng: 19/06/2021

TIẾNG ANH PHÁP LÝ
- Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6,
- Khai giảng: 03/05/2021

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP
Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 05/06/2021

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 05/06/2021

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 14/06/2021

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 05/06/2021

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ
- Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
- Khai giảng: 05/06/2021


PHÚ LONG
AEON DELIGHT
NAM A BANK
SACOMBANK
CTY S&TB
BXMT
SHINHAN
AGR
So GDDT
EVN
Vinamilk
Viettel
Vn Railway


Image

Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 03/2021

Image

Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Kế hoạch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Image

THƯ CẢM ƠN

Thư cảm ơn học viên từ Trung tâm Đào tạo ngắn hạn - Trường Đại học Luật TP. HCM

Image

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

Image

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”

Hội thảo khoa học quốc tế "Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại"

Image

HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Hội thảo khoa học: Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020