Hotline: 0906900954 - 0396402412VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
- Thời gian học: Thứ 6, 7 & CN;
- Khai giảng: Tháng 08/2020

TIẾNG ANH PHÁP LÝ
- Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6,
- Khai giảng: 21/09/2020

QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP
Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 07/11/2020

PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 19/09/2020

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 21/09/2020

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 07/11/2020

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ
- Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
- Khai giảng: 12/09/2020


NAM A BANK
SACOMBANK
CTY S&TB
BXMT
SHINHAN
AGR
So GDDT
EVN
Vinamilk
Viettel
Vn Railway