Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 64

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN và CÁC CHUYÊN GIA

Các giảng viên có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng truyền đạt của Trường và các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đang làm việc tại các cơ quan như: Sở lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội TP. HCM, Cơ quan thuế TP. HCM, Cục Hải quan TP. HCM, Cục Sở hữu trí tuệ và Công ty Luật, Văn phòng Luật sư…