TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Image
CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT ĐIỂM MỚI LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG NĂM 2024

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời lượng học: 01 ngày - Hình thức học: Trực tiếp / Trực tuyến

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ M&A TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, KẾ TOÁN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
DRAFTING CONTRACTS IN ENGLISH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
LEGAL ENGLISH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp