Hotline: 0906900954 - 0396402412

Thông tin chiêu sinh

Image
DRAFTING CONTRACT IN ENGLISH

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 06/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
PHÁP LÝ HÔN NHÂN DÀNH CHO DOANH NHÂN

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)
Khai giảng: 2021

Image
QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)
Khai giảng: 2021

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 2021

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 11/12/2021
Hình thức học: Trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 11/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 06/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 11/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021