TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0902938093

Thông tin chiêu sinh

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  18/03/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 06/4/2019

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  22/02/2019

Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 01/4/2019

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  22/02/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 23/3/2019

Image
TIẾNG ANH PHÁP LÝ

  26/02/2019

Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 01/4/2019

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

  26/02/2019

Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 25/3/2019