Hotline: 0906900954 - 0902938093Thông tin chiêu sinh

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

  30/12/2019

Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 14/03/2020

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

  16/01/2020

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 14/03/2020

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

  27/12/2019

Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 16/03/2020

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  30/12/2019

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 14/03/2020

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

  30/12/2019

* TG: Tối thứ 2 - 4 - 6, KG: 16/03/2020
* TG: T7 & CN, KG: 14/03/2020