Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 924

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Giảng viên đại lý bảo hiểm;

- Đại lý bảo hiểm cao cấp

- Nhân viên kinh doanh bảo hiểm

- Cá nhân khác có nhu cầu.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Trang bị kiến thức pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình và vận dụng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

- Trang bị kiến thức pháp luật hình sự và vận dụng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm;

- Trang bị kiến thức pháp luật chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm, tình huống tranh chấp và thực tiễn giải quyết tranh chấp liên quan đến một số tình huống tranh chấp điển hình. Học viên được phân tích những tranh chấp thực tế thông qua một số Án lệ từ đó giúp học viên nhận diện được những vấn đề thường phát sinh tranh chấp trong hợp đồng bảo hiểm;

- Tạo diễn đàn trao đổi, giải đáp các vướng mắc của học viên trong quá trình thực hiện công việc trên thực tế.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phần 1. Vận dụng pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

- Thừa kế theo di chúc

- Thừa kế theo pháp luật

- Vận dụng quy định pháp luật về thừa kế trong việc phân chia, xác định đối tượng được hưởng thừa kế hợp đồng bảo hiểm.

- Đại diện theo quy định pháp luật dân sự

- Pháp luật về hôn nhân – gia đình:

- Vận dụng quy định pháp luật hôn nhân – gia đình đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Phần 2. Pháp luật về hình sự trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

- Nhận diện hành vi được pháp luật quy định là hành vi trục lợi bảo hiểm theo quy định của Bộ luật hình sự;

- Yếu tố cấu thành tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm theo Bộ luật hình sự 2015;

- Cá nhân, tổ chức (chủ thể) có thể bị truy cứu TNHS đối với tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm;

- Trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm;

- Một số hành vi gian lận nhằm trục lợi bảo hiểm trên thực tế.

Phần 3. Pháp luật chuyên ngành về kinh doanh bảo hiểm

- Hệ thống hóa các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm;

- Phân tích những nội dung chính của pháp luật về hợp đồng kinh doanh bảo hiểm;

Lưu ý: về nội dung thường xảy ra tranh chấp đối với một số loại hợp đồng bảo hiểm cụ thể, hướng giải quyết.

Phần 4. Thực tiễn tranh chấp và pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh bảo hiểm thông qua một số Án lệ

- Tìm hiểu về án lệ và vận dụng án lệ theo quy định pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng bảo hiểm;

- Tìm hiểu, phân tích những vấn đề pháp lý phát sinh từ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm thông qua 03 án lệ: Án lệ số 22/208, Án lệ số 23/2018 và Án lệ số 37/2020

- Vấn đề cần lưu ý đối với học viên thông qua những tình huống tranh chấp phát sinh từ 03 Án lệ. Vận dụng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhằm giải quyết vấn đề trên thực tiễn.

4. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng đào tạo: 03 ngày (06 buổi);     

- Thời gian học: Thứ sáu, thứ bảy và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h30 đến 11h30;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

- Địa điểm học: Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành – Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

5. HỌC PHÍ

3.500.000 đồng/khóa/học viên (Học phí đã bao gồm Tài liệu, Phí dự thi cuối kỳ và Phí cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học)

6. CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc