TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Tin tức - sự kiện

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thông báo Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023....

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 03 - 04/2023....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 11 - tháng 12/2022....

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022....

Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”

Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)....

Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”

Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”

Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng Vietcombank....

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022....

Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo

Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"

Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"....

Khóa học

Khóa học "Pháp luật kinh doanh bất động sản"

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước....

Khóa học

Khóa học "Pháp luật về doanh nghiệp"

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam....

Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”

Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước....

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022....

Khóa học

Khóa học "Vị thế đàm phán trong kinh doanh"

Công ty TNHH DV Zim Intergrated Shipping (Việt Nam) ....

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022

Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022....

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022

Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022....

Khóa học

Khóa học "Soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"

Công ty TNHH Hyosung Việt Nam và Công ty TNHH Hyosung Đồng Nai....

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022 Hình thức: Học trực tuyến....

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021....

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021
Khoá học "Kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp"
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021
Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019”
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020”
Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021
Khóa đào tạo "Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán 2019"
Khóa đào tạo "“Vận dụng kiến thức pháp luật hình sự trong hoạt động bảo vệ”
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"