Hotline: 0906900954 - 0396402412

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021....

Khoá học

Khoá học "Kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp"

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES)....

Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021

Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 03/2021....

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”

Hội thảo khoa học quốc tế "Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại"....

HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Hội thảo khoa học: Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020....

HỘI THẢO KHOA HỌC “BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ”

HỘI THẢO KHOA HỌC “BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ”

Hội thảo khoa học "Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự"....

HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRONG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ”

HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRONG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ”

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề pháp lý và quản trị trong mô hình kinh tế chia sẻ"....

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020

Khai giảng các khóa học đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 05/2020....

Khóa đào tạo

Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"

Ngày 04, 05, 06/10/2019 tại Trường ĐH Luật TP. HCM....

Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên

Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"

Ngày 03, 04/10/2019 tại Trường ĐH Luật TP. HCM....

TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019

TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019

Tình hình các lớp ngắn hạn từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019....

DỰ ÁN

DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"

Chiêu sinh học viên Dự án "Huấn luyện kỹ năng để trưởng thành trong môi trường nghề Luật" 2019....

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)

Ngày 01/4/2019, tại Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn đã tiến hành khai giảng 02 lớp ngắn hạn tại Trường.....

KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)

KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)

Ngày 23, 24/3/2019 tại Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn đã tiến hành khai giảng 02 lớp ngắn hạn tại Trường.....

HỘI THẢO

HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"

08h00 ngày 13/3/2019 A1002 Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh....

HỘI THẢO

HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"

- Thời gian: 8g00 ngày 13/3/2019 - Địa điểm: Hội trường A1002 cơ sở Nguyễn Tất Thành.....

Khóa đào tạo

Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh....