TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0396402412Chiêu sinh các khóa tại trường

DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 08/11/2020
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM
- Thời gian học: Thứ 6, 7 & CN;
- Khai giảng: Tháng 08/2020
TIẾNG ANH PHÁP LÝ
- Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6,
- Khai giảng: 23/11/2020
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP
Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 07/11/2020
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 28/11/2020
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 21/09/2020

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 07/11/2020
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ
- Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
- Khai giảng: 28/11/2020

Đào tạo theo nhu cầu (in - house)

NAM A BANK
SACOMBANK
CTY S&TB
BXMT
SHINHAN
AGR
So GDDT
EVN
Vinamilk
Viettel
Vn Railway


Image

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 11/2020

Image

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”

Hội thảo khoa học quốc tế "Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại"

Image

HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Hội thảo khoa học: Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Cảm nhận học viên