TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0396402412

Chiêu sinh các khóa tại trường

DRAFTING CONTRACT IN ENGLISH
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 06/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 11/12/2021
Hình thức học: Trực tuyến
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 11/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6
Khai giảng: 06/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến

VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 11/12/2021
Hình thức: Học trực tuyến

Đào tạo theo nhu cầu (in - house)

SHINHAN
SACOMBANK
NAM A BANK
PHÚ LONG
SAIGONRES
EVN SPC
Vinamilk
So GDDT
AEON DELIGHT
AGR
Viettel
EVN
Vn Railway
CTY S&TB
BXMT


Image

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021

Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021

Image

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021

Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021 Hình thức: Học trực tuyến

Image

Dự án "Chinh phục giảng đường"

Dự án hỗ trợ sinh viên ngành Luật, Quản trị - Luật và Ngôn ngữ Anh

Image

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thay đổi để ứng phó với đại dịch Covid -19

Cảm nhận học viên