Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 29451

PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

 

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Cán bộ, nhân viên phụ trách pháp chế của doanh nghiệp; nhân viên kinh doanh đang làm việc tại phòng kinh doanh của các doanh nghiệp; cán bộ phòng dự án của các doanh nghiệp;

- Học viên có nhu cầu tìm hiểu pháp luật để tự thành lập, điều hành và quản lý doanh nghiệp (Start up).

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

* Pháp luật về đầu tư: 

Tìm hiểu về các hình thức đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020:

- Thành lập tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

- Đầu tư theo hình thức các Hợp đồng như: BCC,BOT,BT; Đầu tư phát triển kinh doanh; Đầu tư mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư; Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

Chính sách ưu đãi của nhà nước, Thủ tục cấp phép đầu tư và liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư đối với các hình thức đầu tư trực tiếp.

Ngành nghề cấm kinh doanh, ngành nghề hạn chế kinh doanh và ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

* Pháp luật doanh nghiệp: 

- Tìm hiểu những quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2020: các loại hình doanh nghiệp, quy chế pháp lý, cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp;

- Tìm hiểu về vốn điều lệ, vốn pháp định, tỉ lệ sở hữu vốn trong các loại hình doanh nghiệp cụ thể.

- Xác định quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tìm hiểu quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (M&A);

* Pháp luật thương mại: 

Tìm hiểu quy định của pháp luật thương mại về:

- Hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, mua bán hàng hóa quốc tế; Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại; Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại...

- Vận dụng quy định của Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự trong việc soạn thảo hợp đồng thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại.

3. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng học: 04 ngày (08 buổi);     

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h30 đến 11h30;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

- Địa điểm học: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

4. HỌC PHÍ

2.400.000 đồng/khóa/học viên 

(Học phí đã bao gồm Tài liệu, Phí dự thi cuối kỳ, Phí cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học)

5. CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.