Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 0

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP (INHOUSE)


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN - TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Phòng A203 - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028)39.400.989 ext: 147 hoặc (028)39.434.300

ThS. Nguyễn Lâm Bình (phụ trách đào tạo tại Doanh nghiệp) - 0902938093

Email: dtnh@hcmulaw.edu.vn

Website: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/

Hồ sơ năng lực: https://bit.ly/ttdtnh_hosonangluc