Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 179

CÁC KHÓA HỌC ĐÃ TỔ CHỨC

 

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN KHÓA HỌC

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và công tác pháp chế trong doanh nghiệp;

2. Quản lý rủi ro trong Doanh nghiệp;

3. Pháp luật cho Lãnh đao;

3. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại quốc tế.

Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh TNHH

1. Soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh;

2. Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trong Doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Phát điện 3

1. Áp dụng Công ước Viên và Incoterms 2010 trong hoạt động kinh doanh;

2. Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ HĐ thương mại;

3. Những vấn đề pháp lý về cổ phần hóa DNNN & HĐ thương mại quốc tế;

4. Những vấn đề pháp lý về quản trị, tổ chức, điều hành và hoạt động của Công ty Cổ phần;

5. Những điểm mới của BLDS 2015.

Công ty Điện lực Long An

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho chức danh quản lý Doanh nghiệp

Công ty Điện lực Tiền Giang

Tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành điện lực

Công ty Điện lực Gia Định

Pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh

Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn

1. Quản trị Văn phòng;

2. Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ pháp chế

Viễn thông Tp. Hồ Chí Minh

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong lĩnh vực xử lý khiếu nại khách hàng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Viễn thông An Giang

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Bưu điện TP. Hồ Chí Minh

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Công ty Viễn thông Tây Thành phố

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, ngăn ngừa rủi ro & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam

Những điểm mới của Luật Đấu thầu 2013

Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ - Nhân viên ngành đường sắt

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & quản lý văn bản trong hoạt động kinh doanh

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng cho Cán bộ - Nhân viên ngành ngân hàng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Sở giao dịch II

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng cho Cán bộ - Nhân viên ngành ngân hàng

Ngân hàng TMCP Nam Á

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng cho Cán bộ - Nhân viên ngành ngân hàng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Khu vực Miền Nam/ Chi nhánh Sài Gòn

1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng cho Cán bộ - Nhân viên ngành ngân hàng;

2. Luật khiếu nại & Luật Tố cáo.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng cho Cán bộ - Nhân viên ngành ngân hàng

Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Tổng Công ty CP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP

Kỹ năng soạn thảo hợp đồng, ngăn ngừa rủi ro & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long

Kiến thức Pháp luật dành cho nhà quản lý DN kinh doanh Bảo hiểm

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam (Vinamilk)

Tập huấn những điểm mới của BLLĐ 2012 và kỹ năng giải quyết các tranh chấp lao động

CTCP Long Hậu

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

CTCP Nước giải khát Chương Dương

Soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam

Vận dụng pháp luật về doanh nghiệp, thương mại trong hoạt động kinh doanh

Công ty CP Sách & Thiết bị Trường học TP. Hồ Chí Minh

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh

Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

Kiến thức Pháp luật dành cho nhà quản lý Doanh nghiệp

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải

Tập huấn những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2012

Công ty TNHH MTV TM Thời trang dệt may (Vinatex - Mart)

Vận dụng pháp luật trong việc thực thi nhiệm vụ bảo vệ tại cơ sở

Công ty liên doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam - Singapore

Khóa đào tạo Pháp luật về Doanh nghiệp & Đầu tư

Công ty TNHH Dịch vụ quản lý tài sản VSIP

1. Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật trong hoạt động bảo vệ;

2. Bồi dưỡng kiến thức về tâm lý tội phạm và hoạt động phòng ngừa tội phạm dành cho đội ngũ cán bộ, nhân viên bảo vệ.

Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi

Kiến thức Pháp luật kinh doanh bất động sản

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Vũng Tàu

1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho lãnh đạo;

2. Soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

Soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh

Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh

Đào tạo Chứng chỉ đại cương

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tập huấn kỹ năng hành chính cho cán bộ thuế

Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tập huấn kỹ năng hành chính cho cán bộ thuế

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

1. Bồi dưỡng kỹ năng tác nghiệp hành chính & đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức;

2. Quản lý nhà nước về thanh niên;

3. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã;

4. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng – thống kê cấp xã;

5. Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ công tác pháp chế ngành;

6. Nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho đội ngũ cán bộ nữ.

Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long

Bồi dưỡng đạo đức công chức

Sở Giáo dục & Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

1. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật & kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục;

2. Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD.

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Đồng Nai

Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bến Tre

Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên dạy môn GDCD

Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính trong Doanh nghiệp

Trung tâm phát triển quỹ đât - Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Những điểm mới của Luật Đất đai 2013