Hotline: 0906900954 - 0396402412

  Lượt xem: 0

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA TRUNG TÂM

KHÁCH HÀNG MỚI NĂM 2020

 

                                                        

               Công ty CP Địa ốc Phú Long                           Công ty TNHH Aeon Delight (Việt Nam)


KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN NĂM 2020

                          

                        Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP                Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Tài sản VSIP