Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 23294

PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Lãnh đạo các doanh nghiệp (Thành viên BGĐ, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ...), Trưởng, Phó các bộ phận trong doanh nghiệp

- Nhà đầu tư đang xây dựng và thực hiện kế hoạch khởi nghiệp cần trang bị kiến thức pháp luật để vận hành doanh nghiệp.

- Và cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 Chuyên đề 1: Những rủi ro pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (01 buổi )

 Chuyên đề 2: Pháp luật đầu tư (02 buổi )

 •   Hình thức và thủ tục đầu tư tại Việt Nam: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; Thực hiện dự án đầu tư; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 •   Chấp thuận chủ trương và lựa chọn nhà đầu tư; Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; Xây dựng hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư;
 •   Thủ tục pháp lý về cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.
 •   Triển khai dự án đầu tư: Bảo đảm thực hiện dự án đầu tư; chuyển nhượng dự án đầu tư; ngưng hoạt động dự án đầu tư.

Chuyên đề 3: Pháp luật doanh nghiệp (04 buổi)

 •   Các loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.
 •   Tìm hiểu và phân tích dưới góc độ: đặc điểm pháp lý, cơ cấu tổ chức và quản trị, vấn đề tài chính của các loại hình doanh nghiệp.
 •   Đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp.

Chuyên đề 4: Pháp luật thương mại (05 buổi)

 •   Hoạt động mua bán hàng hóa: cách thức xác lập và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa; nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa; thực hiện hợp đồng đồng mua bán hàng hóa.
 •   Hoạt động cung ứng dịch vụ: xác lập và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cung ứng dịch vụ; nội dung của hợp đồng cung ứng dịch vụ; thực hiện hợp đồng cung ứng dịch vụ.
 •   Các hoạt động trung gia thương mại: Đại diện cho thương nhân; môi giới thương mại; ủy thác mua bán hàng hóa; đại lý thương mại.
 •   Các hoạt động xúc tiến thương mại: khuyến mại, quảng cáo, trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; hội chợ, triển lãm thương mại…
 •   Các loại chế tài trong hoạt động thương mại.
 •   Vận dụng pháp luật thương mại trong việc soạn thảo một số hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

Chuyên đề 5: Pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp (06 buổi)

 •   Các loại thuế  áp dụng  trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 •   Tìm hiểu chuyên sâu các sắc thuế: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu, thuế xuất khẩu-nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt.
 •   Tìm hiểu quy định về căn cứ tính thuế, thủ tục kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 •   Cảnh báo trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật về thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chuyên đề 6: Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp (06 buổi)

 •   Vận dụng quy định pháp luật lao động trong hoạt động xây dựng và quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;
 •   Tìm hiểu chuyên sâu về: Hợp đồng lao động; quản lý thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi của người lao động; tiền lương, xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp; xử lý kỷ luật lao động và áp dụng trình tự xử lý kỷ luật lao động trong hoạt động của doanh nghiệp.
 •   Vận dụng quy định Luật Bảo hiểm xã hội và các chính sách an sinh xã hội để đăng ký tham gia và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong doanh nghiệp.
 •   Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp khi không tham gia, tham gia không đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, an sinh xã hội cho người lao động.

Chuyên đề 7: Các hành vi cấu thành tội phạm trong kinh doanh (02 buổi)

 •   Nhận diện một số tội phạm thường xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà người quản lý doanh nghiệp cần lưu ý;
 •   Trách  nhiệm pháp lý và hình phạt một số tội phạm cụ thể trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà người quản lý doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình điều hành doanh nghiệp.

Chuyên đề 8: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh (03 buổi)

 •   Nhận diện tranh chấp xảy ra trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 •   Các biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh;
 •   Vận dụng quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp: Tố tụng dân sự, trong tài thương mại trong việc thiết lập và soạn thảo hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp.

3. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng học: 29 buổi;

- Thời gian học: Từ 18h30 đến 20h30 các buổi tối Thứ 2 - 4 - 6

- Địa điểm: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

4. HỌC PHÍ

6.000.000 đồng/khóa/học viên

(Học ​​phí bao gm Tài liu, Phí dự thi cuối kỳ và Phí cp Chng chỉ hoàn thành khóa học ).

5. CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.