Hotline: 0906900954 - 0396402412


TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Trước sự chuyển dịch tư duy hợp tác – hội nhập kinh tế và thúc đẩy tự do thương mại giữa các nước, các khu vực trên toàn thế giới thì tiếng Anh chuyên ngành pháp lý trở nên đặc biệt cần thiết. Nhận thấy tầm quan trọng của tiếng Anh pháp lý trong thời ký hội nhập kinh tế quốc tế, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng và triển khai đào tạo chương trình tiếng Anh chuyên ngành pháp lý với nội dung cụ thể như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG HỌC

  • Học viên có chứng chỉ TOEIC 400 hoặc tương đương theo bảng quy đổi dưới đây thì không phải dự kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào:

TOEIC

 TOEFL Paper 

 TOEFL Cbt 

 TOEFL Ibt 

IELTS

 405 - 600

 437 – 473

 477 - 510

 123 – 150

 153 - 180

 41 – 52

 53 - 64

 4.5 – 5.0

  • Đối với học viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo bảng quy chuẩn trên hoặc chứng chỉ đã hết hạn sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào (miễn phí). Học viên nhận kết quả ĐẠT sẽ được học ngay Khóa tiếng Anh pháp lý (Thời gian tổ chức thi kiểm tra đầu vào: học viên liên hệ trực tiếp với Trung tâm để sắp xếp lịch).

II/ MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Học viên có kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành pháp lý ở mức độ trung cấp (Intermediate).
  • Học viên có kiến thức về thuật ngữ tiếng Anh pháp lý; có kỹ năng trình độ trung cấp về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh pháp lý theo chuẩn quốc tế;
  • Học viên có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh pháp lý và kỹ năng mềm đáp ứng các yêu cầu của công việc và ngành nghề như dịch thuật (căn bản), soạn thảo và rà soát hợp đồng, soạn thảo các tài liệu pháp lý tiếng Anh và các giao dịch pháp lý bằng tiếng Anh.

III/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  • Nội dung chủ yếu: Contract law; Tort law; Criminal law; Company law; Commercial law; Real property; Litigation and arbitration; International law; Comparative law;
  • Các chuyên đề của Khóa học được thiết kế dưới dạng môn học nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng tiếng Anh pháp lý là nghe, nói, đọc, viết.
  • Học viên sẽ được học và thực hành hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

IV/ THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời gian: 35 buổi - Vào các buổi tối thứ 2 - 4 -  6 (từ 18h15 đến 20h15)

- Địa điểm: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, P12, Q4, Tp. Hồ Chí Minh.

V/ HỌC PHÍ:

7.000.000 đồng/khóa/học viên (Học phí đã bao gồm Phí dự giữa - cuối kỳ, Phí cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học).

VI/ CHỨNG CHỈ:

- Học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Tham gia ít nhất 80% thời lượng của khóa học;

+ Có Điểm trung bình toàn khóa học đạt từ 50/100 điểm.

- Chứng chỉ do Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.