TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 4113

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 05 - 06/2020

THÔNG BÁO

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 5 - 6/2020

***********

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đạt chứng nhận ISO 9001: 2015. Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo các khóa pháp luật ngắn hạn từ cơ bản đến nâng cao cho cán bộ - nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân khác có nhu cầu.

Hoạt động với phương châm “Uy tín – Chuyên nghiệp – Vì cộng đồng” cùng sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Nay, Trung tâm xin thông báo Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 5 – 6/2020, cụ thể như sau:

  1. LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN

STT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

  1.  

Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh – thương mại

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

23/05/2020

  1.  

Pháp luật kinh doanh Bất động sản

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

23/05/2020

  1.  

Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

23/05/2020

  1.  

Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

20/06/2020

  1.  

Quản trị hành chính văn phòng và nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

08 buổi (4 ngày)

Cả ngày thứ 7, CN

20/06/2020

  1.  

Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

28 buổi

Các buổi tối 2-4-6

22/06/2020

  1.  

Tiếng Anh pháp lý

34 buổi

Các buổi tối 2-4-6

22/06/2020

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC KHÓA HỌC

CÁC KHÓA HỌC VÀO THỨ 7 & CHỦ NHẬT

1. Khóa Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Dự kiến khai giảng: 23/05/2020

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 2.400.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và phí cấp chứng chỉ)

Nội dung:

- Chuyên đề 1: Tổng quan về các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo các hợp đồng, lưu ý những điều khoản thường phát sinh tranh chấp;

- Chuyên đề 2: Vận dụng quy định pháp luật dân sự và thương mại về hợp đồng để phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh;  

- Chuyên đề 3: Tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về hợp đồng kinh doanh quốc tế, vận dụng những quy định vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.

- Chuyên đề 4: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh. Những vấn đề cần lưu ý với từng phương thức.

2. Khóa Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư

Dự kiến khai giảng: 23/05/2020

Thời lượng học: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 2.400.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi, phí cấp chứng chỉ)

Nội dung:

* Chuyên đề: Pháp luật về đầu tư:

Tìm hiểu về các hình thức đầu tư theo quy định pháp luật hiện hành:

- Thành lập tổ chức kinh tế (doanh nghiệp) 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài;

- Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

- Đầu tư theo hình thức các Hợp đồng như: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) hoặc Hợp đồng xây dựng, kinh doanh, chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh (BTO) hoặc Hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT);

- Đầu tư phát triển kinh doanh;

- Đầu tư mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư;

- Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

Chính sách ưu đãi của nhà nước về địa bàn, lĩnh vực đầu tư đối với các hình thức đầu tư trực tiếp.

Thủ tục cấp phép đầu tư và liên hệ cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư đối với các hình thức đầu tư trực tiếp.

* Chuyên đề: Pháp luật doanh nghiệp:

- Tìm hiểu những quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp về:

- Tìm hiểu các loại hình doanh nghiệp và quy chế pháp lý của các loại hình doanh nghiệp;

- Cơ cấu tổ chức hoạt động của các loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, nhóm công ty…);

- Xác định quyền hạn và trách nhiệm của người đại diện doanh nghiệp trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tìm hiểu quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

* Chuyên đề: Pháp luật thương mại:

Tìm hiểu quy định của pháp luật luật thương mại về:

- Hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, mua bán hàng hóa quốc tế; Hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại; Hoạt động xúc tiến thương mại; Hoạt động trung gian thương mại...

- Vận dụng quy định của Luật thương mại và Bộ luật dân sự trong việc soạn thảo hợp đồng thương mại liên quan đến mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp;

- Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại.

3. Khóa Pháp luật kinh doanh Bất động sản

Dự kiến khai giảng: 23/05/2020

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 2.400.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và phí cấp chứng chỉ)

Nội dung:

- Chuyên đề 1: Tổng quan và cập nhật những quy định mới về pháp luật về kinh doanh bất động sản; pháp luật về đất đai; pháp luật về nhà ở; pháp luật dân sự về những vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản.;

- Chuyên đề 2: Đầu tư kinh doanh bất động sản

+ Quy định, trình tự, thủ tục triển khai, thực hiện và nội dung một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

+ Một số hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản: Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng cho thuê bất động sản, hợp đồng thuế chấp, bảo lãnh bất động sản;

+ Quy định pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản;

+ Quy định pháp luật về điều kiện sở hữu bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Chuyên đề 3: Bất động sản được đưa vào kinh doanh

Điều kiện để nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh; Điều kiện để quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh.

- Chuyên đề 4: Thuế và nghĩa vụ tài chính liên quan đến kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

+ Nghĩa vụ tài chính liên quan đến kinh doanh bất động sản: thuế sử dụng đất; tiền thuê đất; phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

+ Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp kinh doanh BĐS;

+ Một số lưu ý về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

4. Khóa Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Dự kiến khai giảng: 20/06/2020;

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 2.400.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và phí cấp chứng chỉ)

Nội dung:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về hợp đồng lao động, vận dụng quy định về hợp đông lao động trong hoạt động quản lý nhân sự  tại doanh nghiệp;

- Chuyên đề 2: Căn cứ xác định hành vi vi phạm hợp đồng lao động của người lao động và người  sử dụng lao động. Trình tự xử lý kỷ luật lao động – người lao động vi phạm hợp đồng và nội quy lao động của doanh nghiệp;

- Chuyên đề 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; Chế độ đối với người lao động trong các trường hợp đặc biệt (như lao động nữ; lao động chưa thành niên; lao động cao tuổi; lao động có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao; lao động trong các ngành nghề nguy hiểm, độc hại …);

- Chuyên đề 4:  Pháp luật về Bảo hiểm xã hội – nhưng lưu ý về pháp luật bảo hiểm xã hội doanh nghiệp cần lưu

5. Khóa Quản trị hành chính văn phòng và nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp

Dự kiến khai giảng: 20/06/2020;

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 08h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 2.400.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và phí cấp chứng chỉ)

Nội dung:

- Chuyên đề 1: Cơ cấu tổ chức, các bộ phận trong văn phòng, nhân sự trong văn phòng: thư ký, chánh, phó văn phòng và các nhân viên văn phòng;

- Chuyên đề 2: Tổng hợp, xử lý và cung cấp thông tin cho lãnh đạo;

- Chuyên đề 3: Hoạch định, tổ chức các cuộc họp, hội nghị, các chuyến đi công tác cho lãnh đạo;

- Chuyên đề 4: Tổ chức công tác lễ tân, đón tiếp khách tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc qua điện thoại;

- Chuyên đề 5: Công tác văn thư: quản lý văn bản đến, văn bản đi, văn bản nội bộ, văn bản mật; quản lý và sử dụng con dấu; lập hồ sơ;

- Chuyên đề 6: Kỹ năng soạn thảo các loại văn bản hành chính: nghị quyết, quyết định, công văn, báo cáo, biên bản ...;

- Chuyên đề 7: Công tác lưu trữ: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, chỉnh lý tài liệu, bảo quản tài liệu.

_____________________________________________________________________

CÁC KHÓA HỌC VÀO CÁC BUỔI TỐI THỨ 2 – 4 – 6

1. Khóa Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

Dự kiến khai giảng: 22/06/2020;

Thời lượng học: 28 buổi, học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (từ 18h30 đến 20h30)

Học phí trọn khóa: 5.000.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi, cấp chứng chỉ và phòng học máy lạnh)

Nội dung:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình doanh nghiệp, các cơ cấu tổ chức, quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư

- Chuyên đề 2: Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thương mại và phòng ngừa rủi ro;

- Chuyên đề 3: Pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp và nhượng quyền thương mại

- Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế (thuế gia trị gia tăng, thuế TNDN, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến doanh nghiệp; 

- Chuyên đề 5: Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;

 - Chuyên đề 6: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh

2.  Khóa Tiếng Anh pháp lý

Dự kiến khai giảng: 22/06/2020;

Thời lượng: 34 buổi, học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (từ 18h30 đến 20h30);

Học phí:7.000.000 đ/khóa (Bao gồm lệ phí thi giữa và cuối kỳ, phí cấp chứng chỉ)

Đối tượng học:

- Học viên có chứng chỉ TOEIC 400 hoặc tương đương theo bảng quy đổi dưới đây:

TOEIC

TOEFL Paper

TOEFL Cbt

TOEFL Ibt

IELTS

405 - 600

437 – 473

477 - 510

123 – 150

153 - 180

41 – 52

53 - 64

4

4.5 – 5.0

- Đối với học viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh theo bảng quy chuẩn trên hoặc chứng chỉ đã hết hạn sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào (miễn phí). (Thời gian tổ chức thi kiểm tra đầu vào: học viên liên hệ trực tiếp với Trung tâm để sắp xếp lịch).

Nội dung chương trình học:

- Mục tiêu của khóa học:

+ Học viên có kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành pháp lý ở mức độ trung cấp (Intermediate).

+ Học viên có kiến thức về thuật ngữ tiếng Anh pháp lý; có kỹ năng trình độ trung cấp về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh pháp lý theo chuẩn quốc tế;

+ Học viên có khả năng sử dụng tốt các kỹ năng tiếng Anh pháp lý và kỹ năng mềm đáp ứng các yêu cầu của công việc và ngành nghề như dịch thuật (căn bản), soạn thảo và rà soát hợp đồng, soạn thảo các tài liệu pháp lý tiếng Anh và các giao dịch pháp lý bằng tiếng Anh.

- Nội dung của khóa học:

+ Nội dung chủ yếu: Contract law; Tort law; Criminal law; Company law; Commercial law; Real property; Litigation and arbitration; International law; Comparative law;

+ Các chuyên đề của Khóa học được thiết kế dưới dạng môn học nhằm trang bị cho học viên các kỹ năng tiếng Anh pháp lý là nghe, nói, đọc, viết.

+ Học viên sẽ được học và thực hành hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

1. Cách thức đăng ký và thanh toán học phí

Học viên có thể thực hiện 01 trong 02 cách sau:

-  Ghi danh trực tiếp và thanh toán tại Văn phòng Trung tâm: Phòng A203 Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành (số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh);

- Đăng ký tại Mục “Đăng ký ngay” trên website http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/ hoặc gửi thông tin học viên gồm Họ và tên, Số điện thoại, Email về hộp thư điện tử của Trung tâm dtnh@hcmulaw.edu.vn chuyển khoản qua tài khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP.HCM

+ Số tài khoản: 1900 201 446 056

+ Tại Ngân hàng: Agribank, Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, TP.HCM

+ Nội dung:  _Học phí khóa học -  TTĐTNH

(Nếu anh chị học viên sử dụng hình thức này thì vui lòng gửi cho Trung tâm hình ảnh xác nhận thanh toán/ Lệnh chuyển tiền để Trung tâm xác nhận) 

2. Chính sách ưu đãi học phí

Tùy vào thời gian dự kiến khai giảng của mỗi khóa học, Trung tâm sẽ quy định ngày cụ thể để học viên được hưởng ưu đãi giảm 5% học phí (Học viên vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm để biết thêm chi tiết về vấn đề này).

Ngoài ra, Trung tâm còn có ưu đãi giảm 7% học phí cho nhóm từ 05 – 09 học viên và 10% học phí cho nhóm từ 10 học viên trở lên (Áp dụng cho cộng dồn tuy nhiên không quá 10% trở lên).

Trên đây là Thông báo tổng khai giảng các lớp ngắn hạn tại Trường tháng 5-6/2020, các học viên có nhu cầu vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Số: 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39 434 300 hoặc (028) 39 400 989 ext 147

Email: dtnh@hcmulaw.edu.vn

Website: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/

Trân trọng./

Xem toàn văn Thông báo tại: https://bit.ly/dtnh_kg050620