TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 1757

Hội thảo “Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia”

Trong thực tiễn các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài đang gia tăng rất mạnh mẽ và phức tạp; nhằm mục đích nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật các nước trong việc điều chỉnh các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài; tìm hiểu thực trạng áp dụng các quy định này trong các quan hệ lao động trên thực tiễn; Hội thảo “Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia” được Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh tổ chức vào lúc 08g00 ngày 23/4/2022 tại phòng A905 Trường Đại học Luật TP.HCM (cơ sở Quận 4).

Hội thảo cũng đồng thời là dịp để các chuyên gia hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực này chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải quyết các quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các giảng viên, học giả, chuyên gia và các học viên đăng ký tham dự hội thảo bằng cách quét mã QR hoặc điền vào biểu mẫu tại liên kết : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK6rjMTNXiV5cwznPGyHUEhkBSEt3nLQVat5wEyWWWmnnvmA/viewform?fbclid=IwAR13xdKEJlzzsW4nTwPOZF_nDMZw-x2-aPKSmaZ7t_JWQCxwuzkDUzyGrZo