TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 94

Link truy cập Thư viện số Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Phạm vi lĩnh vực tài liệu, công trình nghiên cứu nguồn tài nguyên số, học viên có thể tham khảo: https://thuvienso.hcmulaw.edu.vn/

Để biết thêm thông tin về các dịch vụ tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, vui lòng liên hệ địa chỉ Email: library@hcmulaw.edu.vn  hoặc điện thoại 0283.9400989, số nội bộ 161 – cơ sở Nguyễn Tất Thành; 0286.2838141, số nội bộ 362 – cơ sở Bình Triệu.