TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0902938093


PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

- Cán bộ, nhân viên ngân hàng đang làm việc tại các phòng tín dụng, phòng hợp đồng ... của các ngân hàng, các quỹ tín dụng, các tổ chức tín dụng khác. 

- Các đối tượng khác có nhu cầu. 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Gồm các chuyên đề sau:

Chuyên đề 1: Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân;

Chuyên đề 2: Tìm hiểu các loại hợp đồng và các giao dịch đảm bảo trong hoạt động ngân hàng: Hợp đồng cho vay; hợp đồng thế chấp; hợp đồng bảo lãnh; hợp đồng uỷ quyền; những lưu ý liên quan đến hiệu lực của giao dịch; vận dụng các quy định pháp luật trong việc thẩm định hồ sơ cấp tín dụng cho khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp;

Chuyên đề 3: Đăng ký giao dịch bảo đảm trong hoạt động ngân hàng; các biên pháp xử lý giao dịch bảo đảm; lưu ý những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chuyên đề 4: Pháp luật về đất đai, nhà ở, công trình xây dựng liên quan đến hoạt động của ngân hàng, những loại hồ sơ pháp lý liên quan đến đất đai, nhà ở, công trình xây dựng cần xem xét thẩm định trong nghiệp vụ ngân hàng;

Chuyên đề 5: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng. Những lưu ý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng.

3. THỜI GIAN HỌC:

1 tháng - Học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 

4. HỌC PHÍ:

1.500.000 đồng/khóa/học viên (Học phí đã bao gồm: phí cấp chứng chỉ, tài liệu và phòng học máy lạnh)

5. CHỨNG CHỈ:

Do Trường Đại học Luật Tp. HCM cấp, có giá trị toàn quốc.

6. ĐỊA ĐIỂM HỌC:

Tại Cơ sở 1 – Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, số 02 – 04 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, Tp. HCM