Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 26053

PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác hành chính – nhân sự tại các doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu; 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

 - Chuyên đề 1: Pháp luật về hợp đồng lao động, vận dụng quy định về hợp đồng lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp;

- Chuyên đề 2: Căn cứ xác định hành vi vi phạm hợp đồng lao động của người lao động và người sử dụng lao động. Trình tự xử lý kỷ luật lao động – người lao động vi phạm hợp đồng và nội quy lao động của Doanh nghiệp;

- Chuyên đề 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; Chế độ đối với người lao động trong các trường hợp đặc biệt (như lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động cao tuổi, lao động có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao, lao động trong các ngành nghề nguy hiểm, độc hại,…)

- Chuyên đề 4: Pháp luật về Bảo hiểm xã hội – những lưu ý về Pháp luật bảo hiểm xã hội mà Doanh nghiệp cần lưu ý.

3. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng học: 04 ngày (08 buổi);     

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h30 đến 11h30;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

- Địa điểm học: Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

4. HỌC PHÍ

2.400.000 đồng/khóa/học viên

(Học ​​phí bao gm Tài liu, Phí dự thi cuối kỳ, Phí cp Chng chỉ và Phòng hc máy lạnh).

5. CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.