TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 1638

Hội thảo Góp ý hoàn thiện sách "Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"

Hội thảo Góp ý hoàn thiện sách "Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) và Viện Nghiên cứu và đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện sách “Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”. Hội thảo sẽ trao đổi và tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia về 20 chủ đề của sách xoay quanh các vấn đề liên quan đến pháp luật về trọng tài thương mại, thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài, Tòa án, cùng với đó là các bình luận về một số điểm đáng chú ý trong quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trên thực tế.

- Thời gian: 08h30 - 11h30 ngày 13/05/2022 (Thứ sáu)

- Hình thức: Trực tiếp/ Trực tuyến

- Đăng ký tham gia: https://us06web.zoom.us/webinar/register/9016518004432/WN_1NL-awQlSGqwlkYTPBswpA