Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 9105

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG

I. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại Phòng/Bộ phận kinh doanh, thương mại, hợp tác,… của các Doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu; 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

Chuyên đề 1: Kỹ năng đàm phán hợp đồng trong kinh doanh và giải quyết tranh chấp phát sinh ngoài tố tụng (hòa giải – thương lượng);

Chuyên đề 2: Kỹ năng soạn thảo hợp đồng:

+ Nhận diện các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh – thương mại (đọc – hiểu hợp đồng);

+ Kỹ năng, kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh – thương mại;

+ Nhận diện rủi ro và giải pháp phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh – thương mại;

Chuyên đề 3: Phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh (phương thức tòa án & trọng tài thương mại).

Trao đổi thảo luận trên cơ sở những tranh chấp thực tế (kỹ năng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án tranh chấp phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại).

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM HỌC

- Thời lượng học: 04 ngày (08 buổi);

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h30 đến 11h30;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

- Địa điểm: Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành - Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

IV. HỌC PHÍ

2.400.000 đồng/khóa/học viên (Học ​​phí bao gm Tài liệu, Phí dự thi cuối kỳ, Phí cấp Chứng chỉ ).

V. CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.