TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Hotline: 0906900954 - 0902938093  12-06-2019     Lượt xem: 3380

SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1. ĐỐI TƯỢNG HỌC

- Cán bộ, nhân viên làm việc tại Phòng/Bộ phận kinh doanh, thương mại, hợp tác,… của các Doanh nghiệp;

- Các đối tượng khác có nhu cầu; 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Gồm các chuyên đề sau: 

 - Chuyên đề 1: Tổng quan về các loại hợp đồng trong kinh doanh, kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng. Lưu ý những điều khoản thường xảy ra tranh chấp.

- Chuyên đề 2: Vận dụng những quy định Pháp luật Dân sự, Thương mại về hợp đồng để phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh;

- Chuyên đề 3: Tìm hiểu Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế về hợp đồng kinh doanh quốc tế, vận dụng những quy định Pháp luật vào việc soạn thảo hợp đồng kinh doanh quốc tế của Doanh nghiệp;

- Chuyên đề 4: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh.

3. THỜI GIAN HỌC

- Thời lượng học: 04 ngày (08 buổi);

- Thời gian học: Cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật;

+ Sáng: Từ 08h00 đến 11h00;

+ Chiều: Từ 13h30 đến 16h30;

4. HỌC PHÍ

1.900.000 đồng/khóa/học viên (Học ​​phí bao gồm Tài liệu, phí cấp Chứng chỉ và Phòng học máy lạnh).

5. CHỨNG CHỈ

Do Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị toàn quốc.