TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 1373

Infographic: Bộ luật Lao động của Việt Nam qua các thời kỳ

Infographic: Bộ luật Lao động của Việt Nam qua các thời kỳ

Kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đã có 03 Bộ luật Lao động. Mỗi Bộ luật đều có tính kế thừa và phát triển, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Nguồn: LuatVietNam 

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/media-luat/bo-luat-lao-dong-cua-viet-nam-qua-cac-thoi-ky-560-23306-article.html