Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 524

Biểu mẫu trong Lĩnh vực "LAO ĐỘNG"

BIỂU MẪU TRONG LĨNH VỰC "LAO ĐỘNG"

  • Mẫu thỏa ước lao động tập thể

Tải về/Download

  • Mẫu Biên bản lấy ý kiến tập thể người lao động về nội quy lao động

Tải về/Download

  • Mẫu Quyết định bổ nhiệm

Tải về/Download

  • Mẫu TK3-TS Kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.

Tải về/Download

  • Mẫu đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Tải về/Download

  • Mẫu đơn xin đi học

Tải về/Download

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động ra nước ngoài

Tải về/Download