Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 694

MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

MỤC LỤC CÁC HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG

*Mẫu hợp đồng tham khảo, Quý vị lưu ý sử dụng cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

1

 Hợp đồng mua bán hàng hóa

Tải về/Download

2

 Hợp đồng mua sắm (thỏa thuận khung)

Tải về/Download

3

 Hợp đồng mua sắm (Trường hợp mua sắm theo cách thức ký hợp đồng trực tiếp)

Tải về/Download

4

 Hợp đồng ủy thác nhập khẩu

Tải về/Download

5

 Hợp đồng phân phối

Tải về/Download

6

 Biên bản thanh lý Hợp đồng

Tải về/Download

7

 Hợp đồng góp vốn

Tải về/Download

8

 Hợp đồng kiểm toán

Tải về/Download

9

 Hợp đồng thuê đất

Tải về/Download

10

 Hợp đồng thuê nhà ở

Tải về/Download

11

 Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất

Tải về/Download

12

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tải về/Download

13

 Hợp đồng thuê nhà xưởng, kho bãi

Tải về/Download

14

 Hợp đồng quản lý, vận hành nhà chung cư

Tải về/Download

15

 Hợp đồng tư vấn, khảo sát, xây dựng công trình

Tải về/Download

16

 Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ & thi công công trình

Tải về/Download