TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 740

Infographic: 4 loại giấy tờ quan trọng được thay mới trong năm 2020

Infographic: 4 loại giấy tờ quan trọng được thay mới trong năm 2020

Theo các quy định hiện hành của pháp luật, trong năm 2020 tới đây, có đến 04 loại giấy tờ mà hầu như ai cũng đang cầm trong tay sẽ được thay mới về cả hình thức và nội dung. Cụ thể đó là những loại giấy tờ nào?

Nguồn: LuatVietNam

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/media-luat/4-loai-giay-to-quan-trong-se-duoc-thay-moi-trong-nam-2020-627-23293-article.html