TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 3353

Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn thay đổi để ứng phó với đại dịch Covid -19

Thích ứng kịp thời với sự thay đổi

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh chủ trương đảm bảo mục tiêu kép, vừa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh về việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh Covid -19; vừa đảm bảo hoạt động đào tạo các khóa pháp luật ngắn hạn diễn ra ổn định, xuyên suốt đáp ứng nhu cầu của xã hội về việc trang bị kiến thức pháp luật. Trung tâm đã chủ động trong việc chuyển đổi hình thức đào tạo, chuyển từ đào tạo trực tiếp sang hình thức đào tạo trực tuyến tại Cổng đào tạo trực tuyến Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh https://elearning.ulhcmc.edu.vn/.

Đến nay, hầu hết các khóa đào tạo của Trung tâm đã được tổ chức đào tạo trực tuyến và học viên tham gia khóa học đều thể hiện sự hài lòng về cách thức tổ chức, nội dung kiến thức được truyền đạt thông qua các khóa học.

Con số ấn tượng khi thay đổi:

Với sự thay đổi đó, trong các tháng 5, 6 và 7 năm 2021, Trung tâm đã tổ chức thành công 10 khóa học ngắn hạn với 211 học viên tham gia.

  1. Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp (2);
  2. Tiếng Anh pháp lý (Legal English);
  3. Pháp luật kinh doanh bất động sản dành cho nhà đầu tư cá nhân;
  4. Pháp luật doanh nghiệp, thương mại & đầu tư;
  5. Pháp luật kinh doanh bất động sản;
  6. Kỹ năng đàm phán, soạn thảo & giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;
  7. Quản trị hành chính văn phòng & nghiệp vụ thư ký chuyên nghiệp;
  8. Vận dụng pháp luật lao động trong quản lý nhân sự;
  9. Khóa học chuyên sâu về thuế nhà thầu & chuyển giá.

Trung tâm quyết tâm thực hiện hài hoà giữa phòng chống dịch bệnh để chung tay bảo vệ sức khỏe cộng động và duy trì hoạt động đào tạo kiến thức pháp luật ngắn hạn nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trên cơ sở áp dụng công nghệ vào hoạt động đào tạo.

                                                                   Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

 

 

TIN KHÁC
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019”
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020”
Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021
Khóa đào tạo "Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán 2019"
Khóa đào tạo "“Vận dụng kiến thức pháp luật hình sự trong hoạt động bảo vệ”
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"