TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 3684

KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)

* Lớp SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - THƯƠNG MẠI

Tại 02 ngày học đầu tiên, ThS. Chế Mỹ Phương Đài – Nguyên Giảng viên Khoa Luật Dân sự trình bày đến 37 học viên của lớp 02 chuyên đề:

 - Chuyên đề 1: Tổng quan về các loại hợp đồng trong kinh doanh, kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng. Lưu ý những điều khoản thường xảy ra tranh chấp.

- Chuyên đề 2: Vận dụng những quy định Pháp luật Dân sự, Thương mại về hợp đồng để phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh;

* Lớp PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trong 02 ngày học của lớp, hơn 25 học viên tham gia lớp đã được ThS. Nguyễn Hữu Thanh – Cơ quan BHXH TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn 02 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Pháp luật về hợp đồng lao động, vận dụng quy định về hợp đồng lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp;

- Chuyên đề 2: Căn cứ xác định hành vi vi phạm hợp đồng lao động của người lao động và người sử dụng lao động. Trình tự xử lý kỷ luật lao động – người lao động vi phạm hợp đồng và nội quy lao động của Doanh nghiệp;


Với những tình huống thực tiễn bên cạnh bài giảng những kiến thức tổng quan và cơ bản, các Thầy Cô còn giúp các học viên giải đáp những vướng mắt trong công việc ở các lĩnh vực hợp đồng và nhân sự.

Ngoài những kiến thức tổng quan và cơ bản, các Thầy cô cũng dẫn chiếu những tình huống thực tiễn và hướng dẫn học viên cách xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Để những kiến thức có thể ứng dụng một cách hiệu quả nhất, các Thầy Cô cũng dành thời gian để lắng nghe, trao đổi, giải đáp những khó khăn, những điểm vướng mà học viên gặp phải trong quá trình làm việc ở các lĩnh vực hợp đồng và nhân sự.

Cả 02 khóa học đều tiếp tục vào ngày 30, 31/3/2019 tới đây.