TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 855

Infographic: Mức phạt với các vi phạm trên Facebook từ 15/4/2020

Infographic: Mức phạt với các vi phạm trên Facebook từ 15/4/2020

Từ ngày 15/4/2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực. Đây cũng là thời điểm áp dụng hàng loạt mức phạt mới với các vi phạm trên mạng xã hội. 

Trên đây là thông tin về mức phạt với các vi phạm trên Facebook từ 15/4/2020 theo quy định của Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Xem toàn văn văn bản tại đây

Nguồn: LuatVietNam

Link truy cập: https://luatvietnam.vn/media-luat/muc-phat-voi-cac-vi-pham-tren-facebook-560-23828-article.html