TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 4393

Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019

TRƯỜNG ĐH LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

******

Số:   09/TB-ĐTNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6  năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến Quý học viên về thời gian nghỉ làm việc như sau:

- Thời gian: Từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019;

- Lý do: Theo sự phân công của Nhà trường, Cán bộ, Chuyên viên Trung tâm sẽ thực hiện nhiệm vụ tại Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Sóc Trăng.

Trung tâm sẽ làm việc trở lại làm việc từ ngày 01/7/2019.

Trân trọng thông báo và kính chúc Quý học viên cuối tuần vui vẻ!

Lưu ý: Lớp “Tiếng Anh pháp lý – Sơ trung cấp” vào thời gian trên vẫn học bình thường.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TT. ĐTNH

(đã ký)

Trịnh Anh Nguyên