TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 5312

Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"

Vừa qua, vào ngày 04, 05, 06/10/2019, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn đã tổ chức khóa đào tạo “Pháp luật kinh doanh Bảo hiểm chuyên sâu” cho 40 học viên là Giảng viên đại lý bảo hiểm, đại lý bảo hiểm cao cấp và các cá nhân có nhu cầu.

Ở phần 1 “Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”, PGS. TS Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng Khoa Quản Trị Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh đã hệ thống hóa, phân tích những nội dung chính của các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm từ đó vận dụng các quy định này để tư vấn, giải quyết đối với những vấn đề thực tiễn học viên gặp phải trong công việc. Đồng thời, cô cũng đưa ra các tư vấn và trao đổi về kỹ năng nắm bắt vấn đề và vận dụng kỹ năng để giải quyết những tình huống thực tiễn đối với một số loại hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

Phần 2 “Thực tiễn tranh chấp và vận dụng Pháp luật giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh doanh bảo hiểm” do Luật sư – ThS. Nguyễn Khắc Thành Đạt – Phó Tổng Giám đốc phụ trách quy chế và pháp lý Chudd Life Việt Nam phụ trách. Thông qua 05 vụ án, tranh chấp điển hình về bảo hiểm, học viên được giảng viên phân tích về những khía cạnh: Vì sao xảy ra tranh chấp hợp đồng bảo hiểm, nội dung nào của hợp đồng bảo hiểm thường xảy ra tranh chấp, Cơ quan giải quyết tranh chấp đã vận dụng quy định Pháp luật nào để giải quyết. Từ đó, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, giúp học viên vận dụng quy định Pháp luật kinh doanh bảo hiểm nhằm giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô tham gia giảng dạy, chia sẻ những kiến thức bổ ích, thiết thực và ứng dụng cho học viên và cảm ơn Quý anh chị học viên đã nỗ lực hết mình, góp phần tạo nên tính hữu ích của khóa đào tạo.

TIN KHÁC
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"