TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 2896

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020

Ngày 23/05/2020 vừa qua, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn đã khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường gồm:

- Khóa “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động KD – TM”;

- Khóa “Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư”;

- Khóa “Pháp luật kinh doanh Bất động sản”

Trong 02 ngày đầu tiên của khóa học, các học viên của khóa “Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng & giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động KD – TM” đã được ThS. GVC Trịnh Anh Nguyên trình bày về chuyên đề “Kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp phát sinh ngoài tố tụng” và PGS. TS Nguyễn Văn Vân với chuyên đề “Kỹ năng soạn thảo các điều khoản của hợp đồng KD – TM”.


 

Ở khóa “Pháp luật Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư”, Luật sư – ThS Kiều Anh Vũ đã chia sẻ với học viên các kiến thức tổng quan về Pháp luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật này.

Đối với khóa “Pháp luật kinh doanh Bất động sản”, TS. Lưu Quốc Thái đã trình bày về chuyên đề “Những vấn đề chung về kinh doanh bất động sản” và chuyên đề “Kinh doanh nhà, công trình xây dựng & quyền sử dụng đất”.


 

Vào ngày 30 và 31/05/2020 tới đây, 03 khóa đào tạo sẽ tiếp tục các ngày học còn lại và tiến hành kỳ thi cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học.

(còn tiếp)

TIN KHÁC
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"