TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

  Lượt xem: 2855

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 10 - Tháng 11/2022

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh đã tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tháng 10 – tháng 11/2022, gồm:

- Khóa Pháp luật kinh doanh bất động sản dành cho nhà đầu tư cá nhân khai giảng ngày 08/10/2022 do TS Lưu Quốc Thái và LS Nguyễn Phước Vẹn phụ trách với 28 học viên tham gia;

- Khóa Pháp luật doanh nghiệp, thương mại và đầu tư khai giảng ngày 29/10/2022 do LS – ThS Kiều Anh Vũ và LS. ThS Trần Thanh Bình phụ trách với 29 học viên tham gia;

- Khóa Vận dụng pháp luật lao động trong quản lý nhân sự khai giảng ngày 29/10/2022 do ThS. Lường Minh Sơn phụ trách với 29 học viên tham gia;

- Khóa Pháp lý chuyên sâu về dự án nhà ở thương mại khai giảng ngày 07/11/2022 do LS. ThS Trần Thanh Bình, TS. Lưu Quốc Thái và LS. Nguyễn Phước Vẹn phụ trách với 66 học viên tham gia;

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tổ chức thi kết thúc khóa cho 35 học viên lớp Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp – Khóa khai giảng ngày 05/09/2022 vào ngày 09/11/2022.

Với hình thức học tập kết hợp trực tiếp tại Trường và trực tuyến qua Cổng đào tạo trực tuyến, các học viên tham gia khóa học được lựa chọn hình thức học tập phù hợp với bản thân và được Trung tâm hỗ trợ thay đổi hình thức học kịp thời, tránh bỏ lỡ các buổi học trong các trường hợp đột xuất và hoàn thành khóa học trọn vẹn trong thời gian quy định.


Một số hình ảnh về các khóa học đã tổ chức:


Lịch khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 11/2022 như sau:

- Khóa Legal English: Ngày 14/11/2022

Brochure giới thiệu khóa học: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/dao-tao-tai-truong/legal-english-111.html

- Khóa Chuyên viên hành chính – nhân sự: Ngày 14/11/2022

Brochure giới thiệu khóa học: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/dao-tao-tai-truong/khoa-hoc-chuyen-vien-hanh-chinh-nhan-su-187.html

- Khóa KN đàm phán, soạn thảo & giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng: Ngày 26/11/2022

Brochure giới thiệu khóa học: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/dao-tao-tai-truong/kn-dam-phan-soan-thao-giai-quyet-tranh-chap-phat-sinh-tu-hop-dong-10.html

- Khóa Pháp luật kinh doanh bất động sản: Ngày 26/11/2022

Brochure giới thiệu khóa học: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/dao-tao-tai-truong/phap-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-31.html

- Khóa Thực hành đăng ký doanh nghiệp: Ngày 28/11/2022

Brochure giới thiệu khóa học: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/dao-tao-tai-truong/thuc-hanh-dang-ky-doanh-nghiep-198.html


Quý anh/chị học viên quan tâm và có nhu cầu đăng ký, vui lòng liên hệ:

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Website: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/dtnh.hcmulaw.edu.vn/

SĐT: 028 39 400 989 ext 147 – 02839 434 300

Zalo: 0898.949.300 - Hotline: 0396.402.412 – 0906.900.954 (call)

Email: dtnh@hcmulaw.edu.vn

 

 

TIN KHÁC
Khóa học “Pháp luật về quản trị công ty đại chúng”
Khóa học “Hành lang pháp lý cho dự án kinh doanh bất động sản và những lưu ý cho Ngân hàng”
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 10 - 11/2022
Khai giảng và tổ chức khóa đào tạo "Thực hành đăng ký doanh nghiệp"
Khóa học "Pháp luật kinh doanh bất động sản"
Khóa học "Pháp luật về doanh nghiệp"
Khóa học “Soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh”
Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 04 - Tháng 06/2022
Khóa học "Đàm phán, soạn thảo và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa học "Vị thế đàm phán trong kinh doanh"
Khai giảng và tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn Tháng 02 - Tháng 03/2022
Thông báo khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 04-05/2022
Khóa học "Soạn thảo và quản lý thực hiện hợp đồng trong kinh doanh"
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 03/2022
Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo Tháng 12/2021
Khoá tập huấn “Quản trị rủi ro HĐ, chế tài xử lý VPHĐ & GQTC phát sinh từ HĐ”
Khai giảng và tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn Tháng 09/2021
Khoá học "Kiến thức pháp luật dành cho Cán bộ quản lý Doanh nghiệp"
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 12/2021
Thông báo khai giảng các khoá đào tạo ngắn hạn tháng 09/2021
Học trực tuyến cùng Trung tâm Đào tạo ngắn hạn
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Bộ luật lao động 2019”
Buổi tập huấn chuyên đề “Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020”
Khai giảng các khóa đào tạo tại Trường tháng 03/2021
Khóa đào tạo "Những nội dung cơ bản của Luật Chứng khoán 2019"
Khóa đào tạo "“Vận dụng kiến thức pháp luật hình sự trong hoạt động bảo vệ”
KHAI GIẢNG CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG THÁNG 05/2020
Ngoại khóa Lớp Tiếng Anh pháp lý
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm chuyên sâu"
Chương trình hỗ trợ Tân sinh viên "Chinh phục giảng đường"
Khóa đào tạo "Quản trị rủi ro trong soạn thảo ký kết và thực hiện hợp đồng trong kinh doanh" và “ Vận dụng pháp luật về lao động trong quản lý nhân sự”
Thông báo v/v nghỉ làm việc từ ngày 24/6 đến ngày 28/6/2019
TÌNH HÌNH CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TỪ THÁNG 3 - THÁNG 5/2019
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT 2019"
KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH PHÁP LÝ & PHÁP LUẬT KINH DOANH NQL DN (01/4/2019)
KHAI GIẢNG LỚP STHĐ & PLLĐ NQL NS (23/3/2019)
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SV"
CV v/v tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật ngắn hạn dành cho Cán bộ, Công chức, Viên chức
HỘI THẢO "NHẬN DIỆN NGHỀ LUẬT & ĐỊNH HƯỚNG TRANG BỊ KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN"
Khóa đào tạo "Áp dụng Công ước Viên 1980 và INCOTERM 2010 trong hoạt động kinh doanh”
Khóa đào tạo "Kiến thức pháp luật cho Cán bộ - Nhân viên ngành Ngân hàng"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Bồi dưỡng kiến thức PL về HĐ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và kỹ thuật lập biên bản vi phạm của khách hàng"
Khóa đào tạo "Những vấn đề pháp lý về Cổ phần hóa doanh nghiệp & Pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế" và "Pháp luật kinh doanh bảo hiểm"
Khóa đào tạo "Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng trong kinh doanh"
Khóa đào tạo "Pháp luật kinh doanh Bất động sản"